Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius bàsics de comandament  
     
 

Els sistemes de comandament bàsics que governen el comportament dels circuits elèctrics són els elements de comandament auxiliars. Aquests elements permeten la interacció entre l'usuari i el sistema de càrrega o de potència. Els principals comandaments auxiliars són:

   • Interruptors
   • Polsadors
   • Commutadors
 
  Objectius  
 
   • .Interpretar el principi de funcionament, la simbologia normalitzada i les característiques dels principals elements de comandament.
   • Identificar i analitzar la funció i el comportament dels principlas elements de comandament elèctrics.
   • Identificar els símbols elèctrics amb els elements que corresponen.
 
  Continguts  
 
   • Interruptors
   • Polsadors
   • Commutador
   • Commutador d'encreuament
   • Selector
   • El regulador de llum
   • Presa de corrent
   • Activitats d'avaluació