Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius bàsics de comandament  
     
  Interruptors  
     
  Principi de funcionament

 
 

Són elements de comandament, les dues posicions dels contactes dels quals són estables. Els interruptors permeten obrir o tancar un circuit elèctric de manera permanent, deixant els contactes en qualsevol dels dos estats possibles fins que s'acciona de nou l'interruptor.

D'aquests elements en podem trobar amb diferents disposicions dels contactes, llavors, podem diferenciar entre elements unipolars i elements bipolars.

 
     
  Símbols normalitzats  
   
     
  Circuits d'aplicació  
Instal·lació d'un punt de llum accionat des d'un únic lloc  
 

 

Aquest circuit permet apagar o encendre el llum de manera permanent.

 
     
Els interruptors bipolars permeten obrir els dos conductors del circuit.