Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius bàsics de comandament  
     
  Polsadors  
     
  Principi de funcionament

 
 

Són elements de comandament els contactes dels quals només tenen una posició estable (posició de repòs). Aquests elements es caracteritzen perquè quan deixa d'actuar la pressió que provoca el canvi d'estat del contacte, aquest automàticament torna a la seva posició de repòs, és a dir, només executa un dels estats mentre es prem.

 
 
  Tipus  
 

Segons la posició del contacte en la seva posició de repòs, podem parlar de contactes normalment oberts (NO) o contactes normalment tancats (NT):

 
 

  • Normalment obert (NO). Connecta el circuit quan es prem. El polsador normalment obert, en el moment que es prem, fa contacte amb els dos borns, de manera que el corrent pot circular, mentre que, quan es deixa anar, es perd el contacte i queda tallat el pas del corrent.
 
 
  • Normalment tancat (NT). Desconnecta el circuit quan es prem. És a dir, el polsador normalment tancat funciona a l'inrevés que l'anterior.
 
  Símbols  
   
 

La figura següent mostra els símbols elèctrics per a diferents tipus.

 
 
 
     
  Circuit d'aplicació  
  El circuit principal d'aplicació del polsador és l'accionament d'un timbre. Aquest només roman activat quan pitgem el polsador.