Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
  Dispositius bàsics de comandament  
   
  Commutadors  
 

Igual que els interruptors, els commutadors són elements de comandament els contactes dels quals tenen dues posicions estables. A diferència dels interruptors, els commutadors permeten l'elecció de diferents circuits elèctrics. Es poden classificar en:

  • Commutador de dues posicions o simple.
  • Commutador d'encreuament.
 
  Commutador de dues posicions o simple  
  És com un doble interruptor amb un born comú. La seva funció és desviar el corrent que entra pel born comú per una de les dues sortides. El commutador de dues posicions és com un interruptor amb la diferència que té tres borns.  
   
  Símbol normalitzat  
   
     
  Circuit d'aplicació: circuit commutat  
  A més dels interruptors, als habitatges s'utilitzen ben sovint els commutadors i els commutadors d'encreuament. Aquests elements permeten accionar un mateix punt de llum des de diferents llocs.  
 
Circuit d'aplicació: selector de dos circuits
El circuit de la figura (selector de dues bombetes) permet encendre una de les dues bombetes, però només una alhora.