Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius bàsics de comandament  
     
  Commutador d'encreuament  
  Presenta dues entrades i dues sortides. En una posició, cada una de les entrades es connecta amb una de les sortides. A l'altra posició, les dues entrades canvien de sortida. El commutador d'encreuament és un dispositiu que permet invertir la polaritat que s'aplica a un operador.  
     
  Símbol normalitzat  
   
     
  Circuits d'aplicació  
  Aquests elements permeten accionar un mateix punt de llum des de tres llocs diferents.  

Principi de funcionament

El principi de funcionament és el mateix que el circuit commutat des de dos punts, al qual s'afegeix l'interruptor d'encreuament.