Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius bàsics de comandament  
     
  El regulador de llum  
     
  El elements estudiats fins ara són controladors del tipus tot o res, ja que la bombeta només pot romandre en dos estats diferents: apagada o encesa.

La bombeta, en canvi, pot considerar-se un element analògic, ja que la seva intensitat lluminosa depèn de la tensió aplicada.

Si substituïm l'interruptor per un dimmer (regulador de llum), podem regular la intensitat de llum que proporciona la bombeta.