Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius bàsics de comandament  
     
  Presa de corrent  
  Encara que la presa de corrent no és un element de comandament, permet la connexió d'una càrrega a un circuit elèctric.  
  Hi ha preses de corrent que tenen presa de terra, que és el punt de connexió de la instal·lació elèctrica interior i els elements de protecció amb la presa de terra de l'edifici.  
     
  Símbol normalitzat

 
  Sense presa de terra Amb presa de terra  
     
  Circuits d'aplicació

 
El circuit de la figura permet controlar la càrrega connectada a la presa de corrent. A la presa s'hi pot connectar qualsevol element amb endoll, com ara una rentadora, un calefactor, etc.  
   
  Gairebé sempre el circuit d'aplicació no inclou l'interruptor, ja que l'incorpora el dispositiu que es connecta a la presa de corrent, com ara una làmpada de taula.