Mapa Enllaços   e-mail  
 
 
Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Esquemes elèctrics  
     
     
 

Les instal·lacions elèctriques d'un habitatge segueixen el mateix esquema que el d'un circuit elèctric convencional:

   • Aparells de comandament, com ara interruptors o commutadors, que permeten el govern de la instal·lació.
   • Aparells de connexió, com ara bases d'endoll o portalàmpades, que faciliten la connexió dels receptors de la instal·lació.
   • Els cables conductors, que permeten la connexió de tots els elements formant un circuit tancat.

Tots els circuits estudiats al mòdul anterior són d'aplicació a les instal·lacions elèctriques d'un habitatge, però sovint els esquemes i els símbols utilitzats són diferents.

 
 

 

 
  Objectius  
 
 • Utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes de la tecnologia elèctrica per a la representació d'esquemes elèctrics.
 • Interpretar el principi de funcionament, la simbologia normalitzada i les característiques dels principals circuits elèctrics.
 • Identificar i analitzar la funció i el comportament de les instal·lacions elèctriques, a partir dels esquemes elèctrics.
 
 

Continguts

 
   • Esquema unifilar
   • Esquemes multifilars
   • Esquema funcional
   • Esquema unifilar
   • Exemples