Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Esquemes elèctrics  
     
  Esquema unifilar

 
  Si simplifiquem l'esquema funcional i només representem en una única línia tots els fils allotjats en un mateix tub protector, obtenim l'esquema unifilar d'una instal·lació.

 

 
 
 
  Símbols elèctrics

 
 

Els símbols dels elements més freqüents els trobem a la figura. Observeu també els símbols unifilars, que són als plànols de les instal·lacions.