Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Instal·lacions elèctriques d'interior  
     
  Fil conductor  
  Tots els elements d'una instal·lació s'uneixen mitjançant fil conductor.  
  Característiques

 
 

Els conductors han de reunir les característiques següents:

 • Coure, rígids o flexibles.
 • Aïllament fins a 750 V els rígids i 440 V els flexibles.
 • La identificació per colors de l'aïllament és:
   • Blau clar: neutre (N)
   • Negre o marró: fase (L)
   • Groc-verd a ratlles : cable de protecció (PE)
 
 
 
     
  Secció

 
 

Com més gran és la secció d'un conductor, més corrent el pot travessar. Les seccions mínimes dels conductors dependran de l'aplicació. Per exemple:

 • Circuits d'enllumenat: 1,5 mm2
 • Circuits d'alimentació de les preses de corrent: 2,5 mm2
 • Circuit d'alimentació de la rentadora i calentador elèctric: 4 mm2
 • Circuit d'alimentació de la cuina: 6 mm2
 • Circuit d'alimentació dels aparells de calefacció i aire condicionat: 6 mm2