Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Instal·lacions elèctriques d'interior  
     
   Presa de terra 

 
 

La presa de terra és el punt de connexió de la instal·lació elèctrica interior i els elements de protecció amb la presa de terra de l'edifici. Aquest punt uneix les carcasses metàl·liques dels receptors (rentadora, forn elèctric, etc.) amb la presa de terra de l'edifici mitjançant el conductor de protecció amb aïllament groc-verd.

 
  Per connectar a terra un aparell elèctric cal unir el xassís amb el punt de referència neutre de tensió (terra). Això s'aconsegueix utilitzant cables d'alimentació amb tres conductors (dos per a l'alimentació i un per a la presa de terra).  
  Per seguretat és obligatori col·locar a terra alguns aparells: si es produeix un contacte entre un alt voltatge i la carcassa d'un aparell no posat a terra, qualsevol part de la carcassa, inclosos els comandaments, pot produir un xoc perillós. En canvi, amb un oscil·loscopi ben col·locat a terra, el corrent, que en l'anterior cas travessaria el cos humà, es desvia a la connexió de terra.