Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Instal·lacions elèctriques d'interior  
     
  Tubs protectors

 
     
 

Els conductors s'allotgen a l'interior de tubs protectors, que poden ser de PVC rígid.

El pot reproduir amb un tauler adequat una instal·lació elèctrica amb els mecanismes allotjats en caixes. A la figura teniu representat un tauler on s'han ficat (cargolades) dues caixes de mecanismes.

Al tauler de la figura s'han ficat tres mecanismes i una caixa de derivació. A esta arriben els dos conductors d'alimentació.