Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Instal·lacions elèctriques d'interior  
     
  Altres elements d'una instal·lació  
 

Realment els elements no estan connectats tal icom apareixen als esquemes elèctrics.

 
 
 
 

 
  Per facilitar la manipulació i manteniment de la instal·lació s'utilitzen els elements següents:
  • Caixes de derivació
  • Caixes de mecanismes
 
 
 
     
  Caixes de mecanismes  
 

Les caixes dels mecanismes permeten allotjar els elements de comandament (i els representem mitjançant un rectangle o quadrat). Aquests elements s'instal·len empotrats als paraments de l'habitatge. En aquestes caixes es fan les connexions que cal entre l'element i el fil conductor.

 
 

Caixes de distribució
  Les connexions de tots els elements d'una instal·lació elèctrica es realitzen mitjançant les regletes a les caixes de distribució. Aquestes se situen a diferents parts de l'habitatge i faciliten la manipulació i manteniment d'aquesta.

 

 
 

Les caixes de derivació no estan destinades a contenir mecanismes, sinó a realitzar en elles empalmaments.

   
  Exemple
 
  Regletes
 

Les regletes autoretenen el conductor per mitjà de fleixos que hi exerceixen pressió al damunt i permeten la unió de conductors entre si.

A la figura tenim la utilització de les regletes per aconseguir la derivació d'un circuit.