Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Instal·lacions elèctriques d'interior  
     
  Connexió d'elements mitjançant caixes de derivació  
  Observeu la figura següent:  
     
  Les connexions de tots els elements d'una instal·lació elèctrica es realitzen mitjançant les regletes a les caixes de distribució.  
   
     
  El circuit elèctric equivalent és el següent:  
   
     
  Modificació dels esquemes unifilars  
Als esquemes unifilars s'ha de contemplar també el símbol de la caixa de derivació.  
 
Pot ocórrer que la línia elèctrica interior passi per la caixa de derivació i vagi a altres circuits de l'habitatge.