Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Instal·lacions elèctriques d'interior  
     
  Exemple  
  Observeu la distribució d'elements d'aquesta instal·lació més complexa:  
   
  Com podeu observar, es tracta d'una instal·lació commutada des de dos punts.  

 

Esquema unifilar

 

 
  L'esquema elèctric unifilar representat al plànol és el següent: