Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius de comandament i protecció  
     
 

 
 

A més dels elements de comandament estudiats, una instal·lació elèctrica incorpora altres elements que garanteixen la seguretat a la instal·lació. La funció d'aquest elements de protecció és, per una banda, protegir les persones de possibles contactes elèctrics i, per l'altra, protegir la instal·lació elèctrica de sobrecàrregues (massa elements connectats a la xarxa elèctrica).

 

 
  Objectius  
   • Interpretar el principi de funcionament i les característiques dels principals elements de protecció d'una instal·lació elèctrica.
   • Identificar i analitzar la funció i el comportament dels principals elements de protecció d'una instal·lació elèctrica.

Continguts

   • Quadre de distribució  
   • Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA)
   • Interruptor de control de potència (ICP)
   • Interruptor diferencial (ID)
   • Petits interruptors automàtics (PIA)
   • Exemple d'instal·lació elèctrica típica d'un habitatge
   • Risc de contacte elèctric