Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius de comandament i protecció  
     
  Quadre de distribució

 
 

A les instal·lacions elèctriques, s'estableix un quadre de distribució d'on parteixen els circuits elèctrics interiors. Aquest quadre està format per un conjunt d'aparells, la finalitat dels quals és la protecció de persones i receptors de la instal·lació. Aquests dispositius són:

  • Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA).
  • Interruptor de control de potència (ICP).
  • Interruptor diferencial (ID).
  • Petits interruptors automàtics (PIA).