Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius de comandament i protecció  
     
  Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA)

 
 

Aquest interruptor pot accionar-se manualment i està dotat de dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.