Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius de comandament i protecció  
     
  Interruptor de control de potència (ICP)  
 

L'empresa subministradora d'electricitat controla la potència que consumeix l'abonat mitjançant un interruptor de control de potència (ICP). Quan el consum de l'abonat és superior a la potència contractada, s'interromp el subministrament elèctric.

A més, l'ICP també assegura la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits, tot i que cada element d'una instal·lació es protegeix també de manera independent mitjançant els PIA.

Popularment se'l coneix amb el nom de limitador de potència o magnetotèrmic.