Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Dispositius de comandament i protecció  
     
  Petits interruptors automàtics (PIA)  
 

Els PIA tenen la missió de protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits cadascun dels circuits interiors que conformen una instal·lació, de manera independent. Cal col·locar tants PIA com circuits elèctrics independents tingui la instal·lació.

 
 
 
La funció del PIA és la mateixa que la d'un fusible, però no es fon, ja que quan s'obre només cal accionar de nou el mecanisme manual que incorpora.