Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Seguretat a les instal·lacions elèctriques  
     
  Risc de contacte elèctric  
  El risc de contacte amb el corrent elèctric és la possibilitat de circulació d'un corrent elèctric al través del cos humà. Perque hi hagi aquesta possibilitat, cal que el cos humà formi part del circuit, fent de conductor i que entre els punts d'entrada i sortida del corrent elèctric en el cos humà hi hagi una diferència de potencial. Quan passa això, podem afirmar que l'accident s'ha produït i les seves conseqüències són més o menys greus depenent d'una sèrie de factors addicionals.
 
     
  La funció dels elements de protecció d'una instal·lació Ús minimitzar els efectes del corrent elèctric sobre el cos humà una vegada s'ha produ´t el contacte elèctric. Així, per exemple, quan es produeix una fuita de corrent, l'ID d'una instal·lació s'obre.  
     
Heu de tenir clar que altres elements de protecció, coma ara els PIA o els ICP, no protegeixen contra contactes elèctrics, ja que la seva missió és protegir la instal·lació elèctrica de sobrecàrregues (massa elements connectats a la xarxa elèctrica).