Enllaços d'interès

Aquest apartat conté una col·lecció de recursos seleccionats pel seu interès, on trobaràs informació general i relacionada amb l'electrònica.

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
http://www.edu365.com/
PAU Recopilació d'exàmens LOGSE
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
 
Aula de recursos de tecnologia. Recursos generals de l'àrea de tecnologia
Simbologia electrònica Recopilació de símbols electrònics
Dto. de Electricidad del IES "Río Cuerpo de Hombre". Pàgina amb molta informació d'electrònica
Todo tecnología Informació professional, recursos didàctics i tecnològics relacionats amb la tecnologia.