ESO Tecnologia edu365.cat


El LED
 


   

Què és un LED?

Un LED és un component electrònic molt utilitzat com a indicador lluminós de l'estat d'un aparell (encès, apagat, en espera, carregant-se, etc.). Les sigles LED corresponen a l'anglès light-emitting diode (díode emissor de llum). En aquest apartat podràs descobrir com està constituït i quins tipus n'hi ha.

   
 


   

Aplicacions dels LED

Tot i que l'ús més freqüent dels LED és el d'indicador, les aplicacions dels LED s'estenen cada vegada més. Actualment s'utilitzen en semàfors, cartells, pantalles gegants, comandaments a distància, il·luminació, etc.


   Autor: Cristóbal Sánchez

 
edu365.cat