ESO Tecnologia edu365.cat


 
Exercicis i problemes 1r cicle Màquines simples   ?  
  Autoavaluació
 
1. Una balança de platets és una palanca de:
  1r grau
  2n grau
  3r grau


      
2. Un martell és una palanca de:
  1r grau
  2n grau
  3r grau


   
3. El rem de la figura és una palanca de:
  1r grau
  2n grau
  3r grau4. Un trencanous és una palanca de::
  1r grau
  2n grau
  3r grau5. Unes pinces són una palanca de :
  1r grau
  2n grau
  3r grau6. Unes tisores són una palanca de:
  1r grau
  2n grau
  3r grau7. L'obridor de la figura és una palanca de:
  1r grau
  2n grau
  3r grau8. L'obridor de la figura és una palanca de:
  1r grau
  2n grau
  3r grau9. Per pujar un pes de 10.000 N per un pendent de 15 m de llargada i un desnivell de 3 m, s'ha d'aplicar una força de:
  5.000 N
  3.000 N
  2.000 N


10. Per aixecar amb una palanca de 2 m una massa de 60 kg situada a 40 cm del punt de suport, cal fer una força de:
  200 N
  150 N
  100 N


11. Per pujar un pes de 4.800 N amb un polispast de 8 politges, s'ha d'aplicar una força de:
  2.400 N
  600 N
  400 N

12. La longitud de corda que s'ha d'estirar per elevar 8 m el pes de l'exercici anterior és de:
  64 m
  32 m
  16 m

13. Un cargol de banc de l'aula de tecnologia té un pas de rosca de 0,2 cm i una maneta de 15 cm. Si s'aplica una força de 120 N a l'extrem de la maneta, el cargol subjectarà la peça amb una força de:
  5.654,88 N
  56.548,8 N
  565.488 N