ESO Tecnologia edu365.cat


 
Exercicis i problemes 1r cicle Màquines simples   ?  
  Enunciats
 
Nivell de dificultat 1
a. Quina força s'ha d'aplicar per aixecar una càrrega de 500 kg a pols?
b. I per un pendent, si per aixecar-la 3 m s'ha de recórrer sobre el pla inclinat 12 m?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 2
Calcula la força que s'ha d'aplicar per aixecar una pedra de 250 kg amb una palanca de 2,5 m si posem el punt de suport a 50 cm de l'extrem de la barra que està en contacte amb la pedra.


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 3
En un gronxador de 3 m de llargada hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 45 kg i 55 kg respectivament. On és el punt de suport si el gronxador no es mou?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 4
Quina longitud ha de tenir un pla inclinat per reduir a la meitat la força que s'ha d'aplicar per remuntar un objecte 5 m?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 5
a. Calcula la força necessària per aixecar un piano de 200 kg amb una sola politja.
b. I si disposes de 4 politges?
Indica en cada cas quanta corda s'ha d'estirar per aixecar el piano 10 m.Resolució

Solució

Nivell de dificultat 6
Si la teva massa és de 55 kg i vols aixecar una caixa de 550 kg utilitzant només el teu pes, quantes politges necessites? Fes un esquema del muntatge.


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 7
Calcula el valor de X en el carretó de la figura si per aixecar un pes de 700 N situat a 0,6 m del punt de suport (eix de la roda) s'ha d'aplicar una força de 300 N.Resolució

Solució

Nivell de dificultat 8
a. Quant val el moment per tancar una porta que té el pom a 70 cm de la xarnera si s'aplica una força de 5 N?
b. Quant valdria la força si volem tancar amb el mateix moment una altra porta que té el pom a 87,5 cm?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 9
Volem elevar un pes de 8.000 N mitjançant un torn. El cilindre sobre el qual s'enrotlla la corda té un radi de
20 cm. Quina mida ha de tenir el radi de la maneta si volem reduir la força que s'ha d'aplicar a només 200 N?Resolució

Solució

Nivell de dificultat 10
Disposem d'un gat amb una maneta de 25 cm i un pas de rosca de 0,5 cm.
a. Quina força s'ha d'aplicar per aixecar la meitat del pes d'un cotxe de 90.000 N al qual hem de canviar una roda?
b. Quantes voltes hem de fer per aixecar el cotxe 30 cm de terra?

Resolució

Solució