ESO Tecnologia edu365.cat


 
Exercicis i problemes 2n cicle Transmissió de moviment   ?  
  Enunciats
 
Nivell de dificultat 1
a. Calcula la velocitat angular d'una politja de 30 cm de diàmetre si rep el moviment a través d'una corda que passa per una roda acanalada de 15 cm de diàmetre i que gira a 100 rad/s.
b. És un sistema reductor o multiplicador?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 2
a. Determina el radi que ha de tenir una politja que gira a 50 rad/s i que en fa girar una altra de radi 8 cm a
150 rad/s a través d'una corretja.
b. És un sistema reductor o multiplicador?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 3
Quantes dents ha de tenir una roda dentada que gira a 40 rad/s i engrana amb una altra roda dentada amb
60 dents i velocitat de gir 10 rad/s?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 4
a. Considera dos engranatges rectes amb z1 = 12 dents i z2 = 60 dents.
Si w1 = 40 rad/s, a quina velocitat angular gira l'altre engranatge?
b. Hi ha canvi en el sentit de gir del segon engranatge?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 5
a. Si en el problema anterior posem enmig dels dos engranatges un altre engranatge amb 24 dents, a quina velocitat gira el tercer engranatge?
b. Quina diferència hi ha amb el problema anterior?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 6
En una bicicleta el plat té 54 dents i el pinyó 16. Si fas 60 pedalades cada minut:
a. A quina velocitat gira la roda?
b. Calcula la velocitat amb què avança la bicicleta en km/h si el radi de la roda fa 30 cm.


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 7
a. Calcula la velocitat de rotació del darrer engranatge (núm. 4) d'un tren d'engranatges en el qual el primer gira a 20 rad/s i z1 = 40, z2 = 20, z3 = 30 i z4 = 15, si el núm. 2 i núm. 3 estan muntats sobre el mateix eix.
b. El sistema és reductor o multiplicador?
c.El sentit de gir de la roda núm. 4 és igual que el de la núm. 1?Resolució

Solució

Nivell de dificultat 8
Imagina que has de construir un rellotge per posar al pati del teu institut.
Disposes d'un motor elèctric que gira a 40 rad/s i un sistema reductor amb = 1 / 200 amb un vis sens fi acoblat a la sortida (z2 = 1).
a. Quantes dents ha de tenir la roda que porta enganxada l'agulla dels minuts?
b. I la de l'agulla de les hores?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 9
La figura representa un muntacàrregues. Un motor elèctric fa girar una roda de diàmetre 15 cm a 60 rad/s i transmet el moviment a una politja de diàmetre 75 cm, a l'eix de la qual hi ha un tambor que, en girar, enrotlla la corda i aixeca la càrrega.
a. Calcula la relació de transmissió del sistema.
b. Si el cilindre sobre el qual s'enrotlla la corda té un diàmetre de 20 cm, a quina velocitat puja la caixa?Resolució

Solució

Nivell de dificultat 10
Un vis sens fi que gira a 100 rad/s fa girar una roda dentada de diàmetre 20 cm i amb 50 dents que alimenta una imprenta. Si els fulls tenen una llargada de 30 cm, quanta estona ha de funcionar el vis sens fi per imprimir 100 fulls?


Resolució

Solució