Aliatge: substància metàl·lica composta de més d'un element. Els aliatges difereixen molt per les seves propietats dels elements que els formen, i permeten millorar les característiques dels metalls purs pel que fa a la resistència, la corrosió, l'oxidació, la fusibilitat, la dilatació, la duresa, les propietats magnètiques, etc.
Fil d'estany: aliatge de plom i estany que utilitzem com a material d'unió quan fem servir el soldador elèctric. Segons la composició de l'aliatge, el fil d'estany pot fondre entre els 170oC i els 240oC.

De fil d'estany, n'hi ha de diferents diàmetres segons la grandària dels materials que s'hagin de soldar.

Normalment es presenta enrotllat formant una bobina, però també existeixen barretes per soldar peces de grans dimensions.
Normes de seguretat: per tal de garantir una correcta utilització del soldador i evitar petits accidents cal que tinguis present les normes de seguretat bàsiques. Ara en destaquen algunes:
  • Subjecta sempre el soldador pel mànec aïllant.
  • Si el soldador està calent, no toquis la part metàl·lica (canya, punta,...)
  • Mentre no utilitzis el soldador, recolza'l sempre al seu suport. No el deixis mai sobre materials que es puguin cremar.
  • Per eliminar l'excés d'estany de la punta, no saccegis el soldador, ajuda't de la esponja que trobaràs al suport.

Procediment de treball: manera de procedir, d'obrar per aconseguir un resultat. Conjunt de regles i pautes de treball que defineixen un mètode pràctic de fabricació d'un producte, d'obtenció d'un substància, de construcció d'un objecte, etc.
Soldador elèctric: aparell emprat per a soldar conductors, cables elèctrics, components electrònics, etc, que s'escalfa elèctricament.
Les parts principals del soldador són:
  • la punta, que té una resistència al seu interior que li proporciona calor
  • la canya metal.lica, on s'acobla de punta
  • el mànec aïllant, per on agafarem sempre el soldador
  • el cable elèctric i la clavilla, per connectar el soldador al corrent elèctric
El model de soldador més comú a l'aula de tecnologia s'escalfa fins una temperatura màxima de 380oC. En utilitzar-lo, cal vigilar de no cremar-se.
Soldadura: unió de dues peces, de metall o plàstic, feta de manera que el punt d'unió sigui un tot homogeni amb les dues zones laterals més pròximes.
Soldadura tova: la soldadura amb estany també es coneix com a soldadura tova perquè té una resitència mecànica baixa i s'utilitza per fer unions que hagin de suportar petits esforços.