ESO Tecnologia edu365.cat


Unió de materials: soldadura amb estany
 


   

Què és la soldadura?

La soldadura és un sistema d'unió permanent de materials, generalment metàl·lics. Hi ha diferents tipus de soldadures. A l'aula de tecnologia, per realitzar treballs d'electricitat i electrònica, es fa servir la soldadura amb estany, també coneguda com a soldadura tova.

   
 


   

Procediment per soldar amb estany

Per soldadures amb estany s'utilitza el soldador elèctric per proporcionar escalfor i el fil d'estany com a material per fer les unions.
Coneixes el procediment de treball que cal seguir? I les normes de seguretat? A l'animació ho pots veure amb detall: pren-ne bona nota!

   Grup de treball: Xavier Rosell

 
edu365.cat