El Nil dóna vida a Egipte
 
Tria la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat o no el resultat:

1. Shaduf és:

  L'escala per mesurar el nivell de les aigües del Nil
  Una eina agrícola per llaurar els camps
  L'aparell per regar terrenys més elevats que el curs del riu
  El déu de la crescuda del riu
  La deessa que feia pujar les aigües del Nil


2. Khnum és:
  L'escala per mesurar el nivell de les aigües del Nil
  Una eina agrícola per llaurar els camps
  L'aparell per regar terrenys més elevats que el curs del riu
  El déu de la crescuda del riu
  La deessa que feia pujar les aigües del Nil


3. Nilòmetre és:
  L'escala per mesurar el nivell de les aigües del Nil
  Una eina agrícola per llaurar els camps
  L'aparell per regar terrenys més elevats que el curs del riu
  El déu de la crescuda del riu
  La deessa que feia pujar les aigües del Nil


4. Satis és:
  L'escala per mesurar el nivell de les aigües del Nil
  Una eina agrícola per llaurar els camps
  L'aparell per regar terrenys més elevats que el curs del riu
  El déu de la crescuda del riu
  La deessa que feia pujar les aigües del Nil


5. L'arada és:
  L'escala per mesurar el nivell de les aigües del Nil
  Una eina agrícola per llaurar els camps
  L'aparell per regar terrenys més elevats que el curs del riu
  El déu de la crescuda del riu
  La deessa que feia pujar les aigües del Nil