Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

Recursos en xarxa
Recursos en xarxa

Aquest apartat conté una col·lecció de recursos seleccionats pel seu interès i classificats per famílies professionals.

filmMaterials d'informàtica gràfica
per a les famílies professionals d'arts gràfiques i informàtica

Modelatge i animació
Infografia 3D


Autòmats programables
Orientacions per a l'ús de l'Enciclopædia Britannica

Informació sobre Formació Professional a distància
Model pedag˛gic, organitzaciˇ, requisits, coneixements previs...

Convalidacions

Aplicació de convalidacions de crèdits de cicles formatius d'acord amb l'Ordre ENS/58/2003 (DOGC núm. 3826)

Formació en centres de treball Formació en centres de treball
Pràctiques a l'empresa que fan els alumnes d'ensenyaments secundaris mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa


Programa E+E

Enllaç amb la pàgina de les cambres de comerç de Catalunya. Aquest programa és un pont entre les empreses i els centres docents

Pràctiques a l'estranger
El Departament d'Educació publica una convocatòria d'ajuts a grups d'alumnes de formació professional de centres docents de Catalunya, per fer estades de pràctiques a l'estranger

Àmbits laborals
Agrupacions de cicles formatius segons processos de treball, tipus de feina, habilitats i mitjans de producció (equips, materials...)

Educació per a la salut Educació per a la salut
Recursos en xarxa, vídeos, MUD i preguntes amb resposta