Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament edu365.cat

Taller de creaciˇ de videojocs amb Scratch

Taller de creació de videojocs amb Scratch DescÓrrega de fitxer pdf

Frank Sabaté i Carlota Bujons
Escola Projecte
Av. Tibidabo, 16.
08022 Barcelona Telèfon: 93 417 03 21

franksabate@gmail.com
carlota.bujons@gmail.com


1. Descripció de la proposta:

Des de l'Escola Projecte de Barcelona, us fem arribar la nostra la proposta que presentem té dos blocs:

 • En primer lloc, la programació de la seqüència d'activitats per dur a terme a Cicle Mitjà, concretament a 4t de primària, un taller de creació de videojocs utilitzant l’entorn Scratch. Aquest taller és realitzarà com a projecte interdisciplinari de curs.
 • En segon lloc, per als alumnes de 5è de primària, que al llarg del curs ja han fet aquest taller, volem dissenyar una sèrie d’activitats per tal de treballar aspectes de diverses àrees del currículum.

Els alumnes de 4t realitzaran el taller de creació de videojocs amb l’Scratch. El programa del taller constarà de 15-20 sessions. En cadascuna d’elles es presentarà i treballarà algun aspecte de l’Scratch per tal de crear un videojoc o una part d’aquest. Podeu trobar els exemples de diverses sessions a http://tallerdecreaciodevidejocs.wordpress.com. Una de les nostres idees de futur es crear un conjunt de fitxes per a que qualsevol mestre interessat pogués dur a terme les diferents activitats proposades.

El curs passat els alumnes de 4t de primària van dedicar una sessió a ensenyar el funcionament del programa als companys de 4t d’ESO i una altra sessió a ensenyar-lo als pares i mares. Enguany volem ampliar aquest procés de divulgació..
D’ altra banda, volem donar continuïtat al treball iniciat pels alumnes que aquest curs passat han realitzat el taller de creació de videojocs. Ara ja coneixen el llenguatge de l’Scratch i les seves possibles aplicacions, per tant, en lloc de plantejar l’acabament del taller com la fita que ens havíem marcat, el plantegem com a punt d’inici per a una segona fase: l’aplicació del llenguatge de programació i dels recursos que ofereix l’Scratch per realitzar activitats relacionades amb diferents temes del currículum.

 

Així doncs, al llarg de 4t de primària els alumnes s’inicien en el programa. A través d’una presentació que els resulta molt atractiva, crear videojocs, aprenen a programar i descobreixen quins són els elements de l’Scratch, com s’utilitzen aquests elements i quins tipus de coses poden fer.

2. Principals continguts curriculars, processos i competències que es treballaran:

L’aprenentatge d'un llenguatge de programació comporta posar en joc un seguit de
competències:

 1. establiment d’objectius
 2. planificació
 3. seqüenciació
 4. anàlisi de situacions
 5. aprenentatges per assaig-error
 6. treballar en col·laboració a partir de l’intercanvi, la cooperació i la divulgació.

D’altra banda, també comporta, entre d'altres, el treball d’un seguit d’aspectes matemàtics:

 1. eixos de coordenades
 2. nombres positius i negatius
 3. nombres aleatoris
 4. us dels símbols < i >
 5. angles i girs
 6. unitats de temps (segons i minuts)

3. Treball en col·laboració i procés de divulgació:

Els alumnes treballen en col·laboració. L’estructura les sessions contempla una part de reflexió individual, un posada en comú al grup, una estona de treball en parelles i finalment una cloenda de la sessió en què cadascú aporta al grup com ha solucionat el repte marcat per a aquella sessió. La dinàmica de la classe és força activa i oberta. El mestre va plantejant reptes, donant pistes per a resoldre’ls i actuant com a moderador i guia de les intervencions dels alumnes.

El procés de divulgació pel qual els alumnes de 4t ensenyen a utilitzar Scratch a d’altres companys o als pares i mares, com van fer aquest curs, caldrà ampliar-lo, ja que ens sembla molt positiu per dos motius:

 • En primer lloc pel rerefons que comporta, els alumnes aprenen a aprendre compartint coneixement. Aquesta idea d’intercanvi d’idees, de divulgació del que se sap i d’aprendre dels companys, tot i que no és nova, pensem que s’ha de promoure més a les escoles; ha de formar part de la metodologia d’aprenentatge.
 • En segon lloc, la recapitulació que suposa ensenyar el funcionament del programa a altres companys, implica reflexionar sobre el propi aprenentatge i el propi coneixement, aturar-se a pensar què es fa, com, en quin ordre i per què i posar paraules a tot aquest conjunt.

Aquest procés és una bona eina per què cadascú s’adoni de quins passos té clars i ens quins necessita ajuda i ens sembla fonamental per passar de la dualitat saber --saber fer a saber que ho sé fer.

4. Altres enllaços:

http://scratch.mit.edu/galleries/view/49107 Projectes realitzats pels nens i nens de quart de l'Escola Projecte.
http://scratch.mit.edu/galleries/view/46160 Alguns dels reptes de videojoc que s'han proposat als alumnes.