LA GALLINA PONICANA
  LA GALLINA PONICANA
EL LLEÓ NO EM FA POR
  EL LLEÓ NO EM FA POR
PEIX PEIXET
  PEIX PEIXET
A COMPRAR PEIX
  A COMPRAR PEIX
UNA MOSCA VOLAVA PER LA LLUM
  UNA MOSCA VOLAVA PER LA LLUM
EL GALL I LA GALLINA
  EL GALL I LA GALLINA

Informació