Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació edu365.cat

Llegeix

ESO

Què llegeixes?

Què llegeixes? llengua catalanallengua castellana
Fòrum d’intercanvi sobre lectures de llibres

Música de poetes

Música de poetes llengua catalana
Lectura i audició de poemes cantants o recitats

MUD Resum, Esquemes, Paraules clau

Resum,
Esquemes,
Paraules clau llengua catalana
MUD: Activitats d’anàlisi del text

Françaventure

Françaventure llengua francesa
Lectura i audició de paraules i frases. Exercicis de comprensió i escriptura

I love Shakespeare

I love Shakespeare llengua anglesa
Lectura per a l’aproximació al món de l’autor

Quelle Statue!

Quelle statue!llengua francesa

What a statue!llengua anglesa
Lectura. Activitat de cerca al web

Le mystere du musée Marmottan

Le mystere du musée Marmottan llengua francesa
Lectura. Cerca d'informació

Lletres de batalles

Lletres de batalles llengua catalana
Lectura i audició de textos d'autors catalans sobre l'exili i la Guerra civil. Exercicis de comprensió i d’anàlisi

Llegir i descobrir

Llegir i descobrir llengua catalana
54 guies de lectura de llibres. Exercicis per abans i després de llegir. Comprensió i anàlisi de l’obra.

Literatura

Literatura llengua catalana
17 unitats d'història de la literatura catalana per temes.

Lectura i audició de textos.

Exercicis de comprensió

Cuaderno digital

Cuaderno digital llengua castellana
Lectura tipologies textuals. Producció de textos de diferents tipologies textuals

Contes d’arreu del món

Contes d’arreu del món llengua catalana
Lectura de contes de diverses parts del món

L’amitié

L’amitié llengua francesa
Lectura i audició de paraules, frases i textos. Exercicis de comprensió i escriptura

English Bites

English Bites llengua anglesa
Lectura. Documentals de la vida quotidiana

Letras de batallas

Letras de batallas llengua castellana
Lectura i audició de textos d'autors en llengua castellana sobre la Guerra civil. Exercicis de comprensió i d’anàlisi

Leer i descubrir

Leer y descubrir llengua castellana
32 guies de lectura de llibres. Exercicis per abans i després de llegir. Comprensió i anàlisi de l’obra.

Literatura

Literatura llengua castellana
18 unitats d'història de la literatura castellana per temes.
Lectura i audició de textos. Exercicis de comprensió

Quadern digital

Quadern digital llengua catalana
Lectura tipologies textuals. Producció de textos de diferents tipologies textuals

Vincles

Vincles llengua catalana
Lectura i audició de paraules i frases. Exercicis de comprensió i escriptura

MUD Discurs directe i indirecte

Discurs directe i indirecte llengua catalana
MUD: Activitats d’anàlisi del text

Australia Off to Oz

Australia: Off to Oz llengua anglesa
Lectura. Activitat de cerca al web