© Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Elaboració:
Montse Torra i Pere Font
Realització de les aplicacions multimedia i jocs:

Programació de la bases de dades:
NS-STUDIOS
Assessorament històric:
Pere Gasol

Disseny gràfic:
Aplicacions multimèdia i jocs: NS-STUDIOS
Materials de suport per als mestres: Enric Muñoz

Il·lustracions:
Aplicacions multimèdia i jocs: Bibiana Codina i Valentí Gubianas
Materials de suport per als mestres: Pozo & Viñeta i Valentí Gubianas

Música original:
David Rosell i Roger Albà

Locució:
Joan Carles Castaño, Miquel Company i Montse Morera

Maquetació:
Pere Font

Edició:
Desembre de 2002