edu365.cat Contes SPC


 

  EL GUARDABOSC HA TINGUT UNA IDEA EXCEL·LENT. HA ENVIAT UNA INVITACIÓ A TOTS ELS ANIMALS PER CELEBRAR EL CARNAVAL. ES FARÀ UN GRAN BALL I TOTHOM S'HAURÀ DE DISFRESSAR.