Gràfics i interactius de Tresa Calbó - Muntatge de Lupe Capell -Veu femenina de Sarah Dahan - Veu Masculina de Sergi Valdivieso
Adaptació i coordinació de Catherine Blanch