Gràfics i interactius de Tresa Calbó - Muntatge de Lupe Capell
Adaptació i coordinació de Catherine Blanch