Els contes del Tom i la Laia

Escrit per Ignasi Aragay
Gràfics i interactius de Tresa Calbó
Activitats de Tona Castell
Veu de Xavier Cassan