Escrit per Rosa Orero
Gràfics i interactius de Tresa Calbó
Activitats JClic: Ṃnica Grau l
Veu de Núria Fuertes