Els contes del Tom i la Laia

Escrit per Lourdes Parramón
Gràfics i interactius de Tresa Calbó
Activitats de Tona Castell
Veu de M. Lluïsa Magaña