Els contes del Tom i la Laia

Escrit per Pepon Negre
Gràfics i interactius de Tresa Calbó
Activitats de Tona Castell
Veu de M. Lluïsa Magaña