barra edu365.cat edu365.cat

Què és el perímetre i la superfície d'un polígon?

Imprimeix