barra edu365.cat edu365.cat

Què és un mapa?

Un mapa és una representació gràfica de la superfície de la terra, sigui de tota ella o d'una part. Normalment es fa sobre una superfície plana, malgrat que el nostre planeta tingui una forma quasi esfèrica.

Imprimeix