barra edu365.cat edu365.cat

Quins tipus de mapa hi ha?

De mapes n'hi ha de molts tipus, i n'emprarem uns o altres segons allò que hi vulguem representar.

Segons l'escala del mapa podem trobar:

- Planisferis o mapamundis, que representen la totalitat de la Terra i tenen una escala d'1:100.000.000.

- Mapes continentals, on s'hi representa un continent amb una escala que va d' 1:10.000.000 a 1:1.000.000.

- Mapes estatals, estats representats amb escales d'1:500.000 a 1:200.000.

- Mapes regionals, fets a escales d'1:200.000 a 1:100.000.

- Mapes topogràfics, que representen comarques o una part d'aquestes en escales 1:100.000, 1:50.000 i 1:25.000.

- Mapes a gran escala, que serveixen per representar àrees metropolitanes o urbanes, municipis, barris. S'utilitzen escales que van d'1:10.000 a 1:1.000.

Segons el tema dels mapes:

- Mapes físics, que representen els accidents geogràfics principals (muntanyes, rius, llacs...).

- Mapes climàtics, on es poden veure els diferents climes de la Terra o d'alguna part concreta.

- Mapes botànics, amb la vegetació d'un lloc.

- Mapes geològics, que presenten els tipus de roques i l'època de formació.

-Mapes edafològics, amb els diversos tipus de sòls.

- Mapes econòmics, on podem trobar les activitats econòmiques d'un territori.

- Mapes de comunicacions, que indiquen les carreteres, les autopistes, els ferrocarrils...

- Mapes de població, que indiquen les densitats de població.

- Mapes lingüístics, que representen les llengües parlades en un territori.

I qualsevol altre tema que puguem representar en un mapa.

Imprimeix