At the doctor's

practica imprimeix
edu365.cat
What's the matter? Escolta l'infermera i arrossega el nom fins al personatge corresponent.