Numbers through games

1 2

avalua't imprimeix
edu365
Numbers: Tria one player o two players per començar la partida. Quan premis sobre Next Number t'apareixerà un número. Assenyala els números que coincideixin.