Com es diuen les lletres?

practica imprimeix
edu365.cat
The alphabet; Fes clic a la fletxa vermella i a la llauna de sopa per començar l'exercici
Després, identifica les lletres fent clic a l'altaveu i a la lletra corresponent.