edu365.cat
Diccionari infantil català-aranès
Diccionari infantil català-aranès

[Crèdits]  
el parc i les joguines les fruites la roba
eth parc e es joguets es frutes era ròba
la sala i el menjador les verdures i els llegums els mitjans de transport
eth salon e eth minjador es verdures e es legums es mieis de transpòrt
la cuina la cambra de bany l'escola
era codina era cambra de bany era escòla
els aliments el dormitori els animals
es aliments eth dormitòri es bèsties


edu365.cat