PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Conxita Lladó
Animacions: Tresa Calbó