PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Maite Rodrigo
Animacions: Tresa Calbó